Akai Katana

Akai Katana
Xbox 360

Genre: Action

Entwickler: CAVE Co., Ltd.

Release: 11.05.2012 (Xbox 360)